Vinjedagen: Nynorsk litteratur før og no

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.