Telemark fylkeskommunes toppidrettsstipend til idrettsutøvere – kriterier og søknadsprosedyre 2018

Telemark fylkeskommune sitt toppidrettsstipend til idrettsutøvere – kriterier og søknadsprosedyre

Telemark fylkeskommune har satt av kr. 200 000,- til ordningen og lyser med dette ut 3 - 5 årlige toppidrettstipend. Størrelsen på stipendet kan variere fra kr. 20.000,- til kr. 50.000,-. Hvorav et av stipendene fortrinnsvis gis til utøvere med nedsatt funksjonsevne, dersom en slik søknad foreligger og tilfredsstiller kriteriene.

Et eller flere av disse stipendene kan være flerårige (1–3 år), men det forutsetter at utøveren viser progresjon og kan dokumentere dette gjennom fornyet søknad i stipendperioden.


Søknadskriterier

 1. Utøveren er fra Telemark
 2. Utøveren representerer en klubb fra Telemark (fortrinnsvis)
 3. Utøveren er i aldersgruppen 18–23 år
 4. Utøveren tar utdannelse eller har gjennomført utdannelse
 5. Utøveren kan dokumentere tilskudd/sponsoravtaler fra eget idrettslag, særidrett, sponsor eller kommune
 6. Utøveren må kunne dokumentere resultater på høyt nasjonalt / internasjonalt nivå

Krav til søknad

 1. Faktaopplysninger om søker (dokumentere at søknadskriteriene er oppfylt)
 2. Informasjon om søkers mål og ambisjonsnivå m/ utviklingsplan
 3. CV
 4. Budsjett
 5. Uttalelse fra utdanningsinstitusjon, klubb og særidrett v/ krets, region eller forbund


Årlig søknadsfrist

Årlig søknadsfrist er 1. oktober (for 2018 10. desember)


Søknadsprosedyre

 1. Telemark fylkeskommune lyser ut stipendordningen og legger ut elektronisk søknadsskjema på www.telemark.no 
 2. Telemark fylkeskommune mottar alle søknadene og oversender dem til idrettsfaglig komite bestående av to representanter fra Telemark fylkeskommune, en representant fra Telemark idrettskrets og en representant fra Olympiatoppen Sørøst.
 3. Komiteen innstiller tre - fem kandidater og legger disse frem for Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse for tildeling. Stipendmottakerne orienteres om vedtaket.
 4. Telemark fylkeskommune foretar formell utdeling av stipendene på egnet sted.

 

 

Søknadsskjema

Her søker du om toppidrettsstipend 2018. Søknadsfrist er 10. desember. 

Alle dokumenter blir arkivert i henhold til Offentlighetsloven §13 og Forvaltningsloven §13-1.

Søknadskriterier kan du lese om her

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Kontakt

Eventuelle spørsmål kan sendes oss via skjemaet under eller ved å ta direkte kontakt med:

Lene Borvik Larsen, fylkesidrettskonsulent, Telemark fylkeskommune
lene.borvik.larsen@t-fk.no
35 91 72 79

Therese Surdal Lahus, fylkesidrettskonsulent, Telemark fylkeskommune
therese.lahus@t-fk.no
35 91 74 32/992 76 530

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}