Søknadsskjema seljakt i Moss, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Hvaler

Fiskeridirektoratet har åpnet for jakt på steinkobbe i tidligere Østfold fylke. jakttiden er delt i to perioder; 2.januar - 30.april og 1.august - 30.september.

Jegere må fylle ut søknadsskjema, og ha tillatelse fra fylkeskommunen før jakt. Søknader vil bli behandlet fortløpende. I etterkant av jakta må alle jegere sende inn fangstskjema.  Dersom du hadde fellingstillatelse på sel foregående år og ikke sendt inn fangstskjema, vil du få avslag på søknad om fellingstillatelse.

Det er krav om at du har avlagt skyteprøve for storvilt. Ved å huke av for avlagt skyteprøve, bekrefter du at skyteprøven er avlagt og godkjent. Kopi av bestått skyteprøve kan bli etterspurt i etterkant.

Søknader som ikke er riktig utfylt vil ikke få tillatelse. I søknader der uriktig informasjon er oppgitt, vil tillatelsen kunne bli trukket tilbake. Fylkeskommunen kan når som helst be om å få oversendt dokumentasjon for bestått skyteprøve og betalt jegeravgift. Alle som søker plikter å sende inn jaktarapport når kvotene er fylt. 

 

Jegerne plikter å overholde følgende meldeplikt:

  1. Før jaktstart (hver dag) plikter alle som skal jakte steinkobbe å sjekke gjenstående kvote på denne linken Oversikten oppdateres fortløpende, slik at man også skal sjekke kvotestatus i løpet av jaktdagen.
  2. Så snart det er felt sel (steinkobbe) skal dette registreres inn på elektronisk registreringsløsning

 

Havforskningsinstituttet har merket 5 dyr med radiosender ved Bolærne. Vi ber om at disse individene ikke felles under jakten. 

NB: Vestfold og Telemark fylkeskommune hospiterer søknadsskjemaet, men søknadene behandles av Viken fylkeskommune.

Informasjon

Sted
Moss, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Hvaler
Tid
Fra torsdag 2. januar 2020 kl. 00.00
Til onsdag 30. september 2020 kl. 23.59
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}