Forvaltning av bynære markaområder - frokostseminar

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.