Fra uke 35 vil Telemark fylkeskommune tilby nettundervisning til elever som har stryk/IV i matematikk fra studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse.

Organisering av undervisning

  • Nettbasert videobasert selvstudium med mulighet for å få hjelp.
  • Lukket diskusjonsgruppe der lærer følger med.
  • Mulighet til å få hjelp av lærer underveis.
  • Egen fremdriftsplan som leder deg fram mot eksamen.
  • To lørdagssamlinger på Porsgrunn videregående skole, en ved oppstart og en ved avslutning