Bestilling HJ-VGS


Bestilling av vitnemål / kompetansebevis
fra Hjalmar Johansen videregående skole.
Regn med ca en ukes leveringstid. Send evt spørsmål til hjalmarjohansen.vgs@t-fk.no

OBS: Dersom du ikke umiddelbart mottar tilbakemelding via e-post, ta kontakt med skolen på tlf. 35 91 83 00